Dostava izdelkov ali osebni prevzem

Kupcu bodo izdelki naročeni od petka do torka do 20:00 ure, dostavljeni najkasneje do četrtka 19.00 ure. Izdelki naročeni od srede do četrtka do 20:00 ure, bodo dostavljeni najkasneje do ponedeljka 19:00 ure. V primeru da zaradi določenih okoliščin ni možna dostava v tem terminu, ponudnik pisno ali ustno vnaprej sporoči kupcu.

Ponudnik kupcu dostavi izdelke bodisi z lastno prevozno službo bodisi z uporabo zunanjih izvajalcev dostave ali kupec opravi osebni prevzem.

Naročila oddana kot osebni prevzem med sredo in četrtkom do 20:00 ure, lahko kupec osebno prevzame na sedežu podjetja (Krismit d.o.o., Trata 35, 4220 Škofja Loka), vsak torek do 13:00 ure.

Naročila oddana kot osebni prevzem od petka do torka 20:00 ure, lahko kupec osebno prevzame na sedežu podjetja (Krismit d.o.o., Trata 35, 4220 Škofja Loka), vsak petek do 13:00 ure.

V primeru, če kupec na dan dostave ter ob uri dostave o kateri je bil obveščen vnaprej ne prevzame naročenih izdelkov, bo ponudnik vrnil naročene izdelke v skladišče ponudnika. V tem primeru je možen samo osebni prevzem na lokaciji ponudnika Krismit d.o.o., Trata 35, 4220 Škofja Loka) vsak petek med 8.00 in 13.00 uro ali vsak torek med 08:00 – 13:00 uro.

Kupec mora ob dostavi blago pregledati v smislu, da so dobavljeni vsi artikli iz naročila in da embalaža ni poškodovana. Kasnejših reklamacij ponudnik ne sprejema.