OSNUTEK SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

1.               Opredelitve pojmov, ki so uporabljeni v teh splošnih pogojih poslovanja

Ponudnik pomeni Krismit d.o.o., Trata 35, 4220 Škofa Loka, matična številka 1549502000, davčna številka SI60435798. Ponudnik je vpisan v sodni register pod številko 10402500.

Kupec je vsaka fizična oseba, ki v spletni trgovini naroči izdelke ponudnika.

Spletno mesto je spletno mesto, ki se nahaja na strani www.lokanadom.si .

Spletna trgovina je sistem spletne trgovine, ki se nahaja na spletnem mestu, in ki med drugim uporabnikom omogoča naročila izdelkov ponudnika.

Obiskovalec je vsaka fizična oseba, ki obišče spletno mesto.

Registrirani uporabnik je vsak obiskovalec, ki se skladno s splošnimi pogoji poslovanja registrira na spletnem mestu in pridobi uporabniško ime ter geslo za dostop do spletne trgovine.  

Ne registrirani uporabnik je vsak obiskovalec, ki  se skladno s splošnimi pogoji poslovanja ne registrira na spletnem mestu in ne pridobi uporabniško ime ter geslo za dostop do spletne trgovin, vendar za namen dostave vnese svoje podatke : naslov dostave, pošto, tel., ime in priimek.

 

2.               Uvodno

Namen teh splošnih pogojev poslovanja je jasno opredeliti pogoje in določila uporabe spletnega mesta in spletne trgovine, naročil kupcev in kupoprodajne pogodbe, ki nastane med kupcem in ponudnikom glede naročenih izdelkov.

Spletna trgovina je namenjena fizičnim osebam.

Ponudnik je zavezanec za plačilo DDV.

Vsak obiskovalec z obiskom spletnega mesta sprejema te splošne pogoje poslovanja ter potrjuje, da je star najmanj 18 let in popolnoma poslovno sposoben.

Pomoč in dodatne informacije v zvezi s spletnim mestom ter spletno trgovino so na voljo na telefonski številki ponudnika 030 661 223] (v nadaljevanju tudi kot: »Klicni center«) vsak delovnik od 08:00 do 17:00 ure ali e-naslovu: lokanadom@krismit.si

3.               Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bodo kupcu na spletnem mestu na voljo:

·        podatki o identiteti ponudnika (ime in sedež oz. naslov);

·        kontaktni podatki, ki kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s ponudnikom (naslov elektronske pošte, telefon);

·        informacije o bistvenih značilnostih izdelkov;

·        informacije o dostopnosti izdelkov;

·        način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;

·        cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve;

·        informacije o načinu plačila;

·        informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop,

·        informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane kupca;

·        informacije o postopku s pritožbo kupca ter podatki o kontaktni osebi ponudnika na katero je možno nasloviti pritožbo.

 

4.               Registracija uporabnikov

Registracija je omogočena zgolj polnoletnim fizičnim osebam.

Vsaka fizična oseba, ki želi postati registrirani uporabnik na spletnem mestu izbere možnost »registracija« in ustrezno izpolni vsa obvezna polja za registracijo.

Obvezni podatki, ki jih mora obiskovalec vpisati v obrazec za registracijo na spletnem mestu, so:

-        ime in priimek, naslov (ulica, poštna številka, kraj in telefon);

-        elektronski naslov, telefonska številka (elektronski naslov in telefonska številka sta namenjeni komunikaciji z registriranim uporabnikom, tudi za namen dostave izdelkov);

Ko obiskovalec izpolni zahtevana polja in potrdi vnos podatkov, dobi na elektronski naslov, ki ga je navedel v obrazcu za registracijo, potrditveno sporočilo o registraciji. S potrditvijo potrditvenega sporočila obiskovalec postane registrirani uporabnik.

Z uspešno opravljeno registracijo postane fizična oseba registrirani uporabnik v spletni trgovini. Vsakokratno prijavo v spletno trgovino registrirani uporabnik izvede z vnosom svojega elektronskega naslova ter gesla, izbranega ob registraciji.

V primeru, da želi registrirani uporabnik kadarkoli kasneje spremeniti osebne podatke vezane na spletno trgovino, dodati nov naslov za dostavo ali spremeniti katere druge registracijske podatke, lahko spremembo naredi v s prijavo v spletni trgovini.

5.               Naročila

Kupec, ki se prijavi v spletno trgovino, lahko odda naročilo v spletni trgovini.

Naročilo se odda tako, da se v spletno košarico doda izdelke, ki jih kupec želi naročiti in nato sledi postopku oddaje naročila, vključno z izbiro načina plačila. Pred končno potrditvijo naročila s klikom »Plačaj z kartico« lahko kupec naredi končni pregled naročila, spreminja naslov za dostavo in način plačila.  

Potrditev naročila s strani kupca poteka po naslednjih korakih:

-        preveritev vrste izdelkov, količin in zneskov vseh naročenih izdelkov v spletni nakupovalni košarici;

-        potrditev načina prevzema izdelkov, ki je lahko dostava na dom ali drug naslov kupca oziroma osebni prevzem kupca na naslovu ponudnika;

-        izbira načina plačila;

-        s klikom na gumb »Plačaj z kartico« kupec odda svoje naročilo.

Naročilo kupca predstavlja njegovo ponudbo ponudniku za sklenitev kupoprodajne pogodbe glede naročenih izdelkov. Prejem kupčevega naročila ponudnik takoj potrdi z avtomatsko generiranim elektronskim sporočilom z nazivom »Podatki o naročilu« ter »Plačilo prejeto«. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji nakupa za primer dostave izdelkov za kupca fiksirani. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik kupcu pošlje elektronsko sporočilo »Podatki o naročilu«.

Kupec račun dobi ob dostavi blaga.

Stanje naročila lahko kupec preveri na Klicnemu centru.

6.               Izbor izdelkov, informacije o izdelkih in fotografije

Izdelki, ki jih ima na voljo ponudnik, se v spletni trgovini lahko dnevno spreminjajo, prav tako kot njihova zaloga ter informacije o izdelkih.

V spletni trgovini so izdelki predstavljeni s kratkim opisom njihovih osnovnih značilnosti, ki je praviloma povzet iz deklaracije izdelka, embalaže izdelka ali navodil proizvajalca. Ponudnik ne more odgovarjati za napake v teh podatkih. Na izdelku, ki ga boste prejeli, so navedeni vsi podatki, ki morajo biti navedeni v skladu z zakonodajo. Priporočamo vam, da pred uporabo oz. uživanjem izdelka vedno skrbno preberete informacije, ki jih na embalaži izdelka ali etiketi z deklaracijo zagotavljajo proizvajalci izdelkov.

Če kupec meni, da informacije o posameznem izdelku na spletni trgovini niso zadostne za vašo odločitev o naročilu ali pa so v kakršnemkoli oziru pomanjkljive ali napačne, kupec lahko ponudnika kontaktira in ponudnik mu bo znotraj njegovih zmožnosti zagotovil ažurne in popolne informacije o izdelku.

Slike izdelkov na spletni trgovini so simbolične, ne zagotavljajo lastnosti izdelkov in izrecno se poudarja, da lahko prihaja do razlik med sliko in dejanskim izdelkom.

Vsi izdelki, ki jih obiskovalec doda v nakupno košarico in nimajo dodatne opombe o razpoložljivosti, so v trenutku naročila na zalogi.

 

7.               Informacije o živilih

Ponudnik bo kupcu kot lastnik spletnega mesta zagotavljal v skladu s pravili EU in slovensko zakonodajo vse obvezne informacij o živilih pred zaključkom nakupa (upoštevajoč izjeme, ki jih predvidevajo ti predpisi).

V zvezi s predpakiranimi živili:

Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe in serije. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene končnemu potrošniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo.

Ob dobavi živil ponudnik omogoči, da so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe ter serijo).

Kupec je odgovoren, da informacije o alergenih vedno preveri ob prevzemu živila, saj se njihove sestavine v smislu vsebnosti alergenov lahko spremenijo.

8.               Cene

V spletni trgovini je označena prodajna cena izdelka oziroma cena za enoto izdelka. Cena za enoto izdelka je cena izdelka za en kos, en liter izdelka ali za neko drugačno enoto količine oziroma mere. Vsi izdelki so označeni s prodajno ceno za enoto (kos).

Vse cene v spletni trgovini (tako redne kot akcijske) so maloprodajne cene v evrih in vključujejo DDV.

Pogoj za zaključek nakupa in sklenitev kupoprodajne pogodbe je nakup za 50 € ali več. Dostava je  brezplačna.

Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na končno ceno izdelka so lahko prodajne cene, ki veljajo v spletni trgovini, drugačne od tistih, ki veljajo v morebitni fizični trgovini ponudnika.

Kupca zavezuje cena, ki je navedena v spletni trgovini v trenutku, ko odda naročilo s klikom na »Plačaj z kartico«. Kupca se opozarja, da se cene od trenutka dodajanja izdelkov v spletno košarico pa do trenutka zaključka nakupa lahko spremenijo, kar zlasti velja, če ima kupec v spletni košarici izdelke več dni. Pri vsakem vpogledu v spletno košarico oz. ponovnim nalaganjem strani obiskovalca oz. kupca se cene izdelkov v spletni trgovini posodobijo na trenutno veljavne cene.

9.               Plačilo

Kupec v spletni trgovini izbere način plačila. Trenutno ponudnik omogoča kupcem naslednja načina plačila:

-        plačilo s kreditno kartico v trenutku zaključka naročila (Mastercard, Visa. Maestro). Kupec se pri naročilu odloči za spletno plačilo s kreditno kartico in znesek  se zanj takoj bremeni kreditno kartico.

V primeru, če vseh naročenih izdelkov kupec ne dobi dostavljenih (npr. ker jih ni na zalogi, zaradi omejene dobavljivosti, zaradi delnega preklica naročila ali iz drugih razlogov), mu ponudnik:

-        v primeru plačila s kreditno kartico, vrne preveč plačan znesek nazaj na kreditno kartico s katero je kupec opravil nakup

-        ali v roku 4-ih delovnih dni dostavi artikel katerega je kupec plačal

10.            Dostava izdelkov ali osebni prevzem

Kupcu bodo izdelki naročeni od petka do torka 20:00 ure, dostavljeni najkasneje do četrtka 19.00 ure.
Izdelki naročeni od srede do četrtka 20:00 ure, bodo dostavljeni najkasneje do ponedeljka 19:00 ure.
V primeru da zaradi določenih okoliščin ni možna dostava v tem terminu,
ponudnik pisno ali ustno vnaprej sporoči kupcu.

Ponudnik kupcu dostavi izdelke bodisi z lastno prevozno službo bodisi z uporabo zunanjih izvajalcev dostave ali kupec opravi osebni prevzem.

Naročila oddana kot osebni prevzem med sredo in četrtkom do 20:00 ure, lahko kupec osebno prevzame na sedežu podjetja Krismit d.o.o., Trata 35, 4220 Škofja Loka, vsak torek od 09:00 do 13:00 ure.

Naročila oddana kot osebni prevzem od petka do torka 20:00 ure, lahko kupec osebno prevzame na sedežu podjetja Krismit d.o.o., Trata 35, 4220 Škofja Loka, vsak petek od 8:00 do 13:00 ure.

V primeru, če kupec na dan dostave ter ob uri dostave o kateri je bil obveščen vnaprej ne prevzame naročenih izdelkov, bo ponudnik vrnil naročene izdelke v skladišče ponudnika. V tem primeru je možen samo osebni prevzem na lokaciji ponudnika ( Trata 35, 4220 Škofja Loka) vsak petek med 8.00 in 13.00 uro ali vsak torek med 08:00 in 13:00 uro.

V primeru da kupec v roku 5-ih delovnih dni od dneva dostave ne prevzame blaga katerega je (že) plačal, se kupoprodajna pogodba prekine, s tem lahko ponudnik blago zavrže.

Kupec mora ob dostavi blago pregledati v smislu, da so dobavljeni vsi artikli iz naročila in da embalaža ni poškodovana. Kasnejših reklamacij ponudnik ne sprejema.

 

11.            Minimalna vrednost naročila in strošek dostave

Minimalna vrednost posameznega naročila kupca znaša 50 EUR ali več. Spletna trgovina ne omogoča oddaje naročila, če ni dosežena minimalna vrednost naročila. Dostava je brezplačna.

12.            Odstop od pogodbe in vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

Kupec ima v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni od prejema izdelkov obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe (razen v primerih, kjer kupec te pravice, kot je opisano spodaj, v skladu z zakonom nima). Kupcu pri tem ni treba navesti nobenega razloga za odstop od pogodbe.

Blago kupec lahko zavrne ob dostavi v kolikor je ugotovljena kakršna koli neustreznost v kvaliteti blaga. Obvezna priloga reklamaciji je številka oddanega naročila in kratek opis razloga za reklamacijo. Reklamacijski zapisnik po ustaljeni praksi in po že vnaprej oblikovanem obrazcu lahko izpolni dostavljalec.

V primeru, da dostavljalec oceni, da razlogi za reklamacijo niso upravičeni in ustrezno argumentirani, naročnik pa blaga ne želi prevzeti in plačati, si ponudnik pridržuje pravico po zaračunavanju vseh stroškov obdelave in dostave naročila.

Kupec lahko obvestilo o odstopu od pogodbe ponudniku pošlje na elektronski naslov lokanadom-odstop@krismit.si nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe glede določenega izdelka. V takšnem primeru ponudnik nemudoma pošlje kupcu po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca ali izjave o odstopu. Kupec lahko ponudnika obvesti o odstopu od pogodbe tudi z navadno pošto.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe:

                 za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

                 V primeru da kupec v roku 5-ih delovnih dni od dneva dostave ne prevzame blaga katerega je (že) plačal, se kupoprodajna pogodba prekine, s tem lahko ponudnik blago zavrže.

 

Blago je treba v primeru odstopa od pogodbe vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Odstop od pogodbe se ne šteje, če kupec vrne blago kateremu je potekel rok trajanja.

Vse stroške vračila blaga nosi kupec.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, Blago, ki ga kupec vrača mora biti ves čas hranjeno v skladu z navodili na deklaraciji izdelka.

V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik kupcu nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh od prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Ponudnik ima pravico zadržati vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila s strani kupca, da je izdelek resnično poslal ponudniku.

Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec pri nakupu.

13.            Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov kupcev spletne trgovine in torej oseba, odgovorna za osebne podatke registriranih uporabnikov je:

Krismit d.o.o.
Trata 35, 4220 Škofja Loka
lokanadom@krismit.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih je Mitja Hlede, e-mail: mitja.hlede@krismit.si.

Ponudnik se zavezuje, da bo z osebnimi podatki registriranih uporabnikov in neregistriranih uporabnikov ravnal v skladu z veljavnimi predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

Podatki o obiskovalcih, ki niso kupci ali registrirani uporabniki, se ne shranjujejo v sistemu ponudnika, razen kolikor iz obvestila o piškotkih (cookies) izhaja drugače.

Obdelava osebnih podatkov pri spletni prodaji

Ob nakupu in registraciji v spletni trgovini zbiramo in obdelujemo naslednje podatke registriranih uporabnikov:

·        ime in priimek

·        poštni naslov (ulica, poštna številka, kraj in drugi podatki, ki jih vnese registrirani uporabnik)

·        drugi naslovi za dostavo, ki jih vnese kupec (ulica, poštna številka, kraj in drugi podatki, ki jih vnese registrirani uporabnik)

·        elektronski naslov

·        telefonska številka

·        geslo(v kriptirani-neberljivi obliki)

·        čas in datum registracije

·        zgodovina naročila

Ob naročanju obdelujemo tudi naslednje podatke:

  • vsebina naročila kupca
  • čas oddanega naročila kupca
  • podatke o računu in plačilu
  • naslov dostave, če je ta drugačen od predhodno vnesenega poštnega naslova kupca.

Zgornje podatke obdelujemo zaradi vodenja uporabniškega računa registriranega uporabnika in obdelave in izpolnitve naročil , med drugim za:

-        reševanje težave ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav uporabnika ali reklamacijah, ter

-        obveščanje uporabnika o tehničnih in pravnih vprašanjih uporabe spletne trgovine.

Pravna podlaga za obdelavo je točka (b) 1. odstavka 6. člena GDPR (izvajanje pogodbe).

V primeru, da se pri registriranemu uporabniku podatki, ki jih je predložil oz. uporabil za prijavo, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 dni od nastale spremembe. Registriran uporabnik spremembo vnese v spletni trgovini in podatki bodo spremenjeni nemudoma.

Upravljavec bo osebne podatke, ki jih kupec posreduje ob registraciji v spletno prodajo, hranil toliko časa, dokler kupec ne izbriše svojega uporabniškega računa. Uporabnik to lahko stori tako, da nam piše na: e-mail naslov:lokanadom-odstop@krismit.si. Podatke, zbrane v fazi sklepanja kupoprodajne pogodbe, hranimo do izteka zakonskih ali katerihkoli pogodbenih jamstev in jamstev iz garancijske odgovornosti. Po izteku teh rokov hranimo podatke, ki jih zahteva davčna zakonodaja za zakonsko predpisana časovna obdobja za namen davčne revizije.

Posredovanje osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

  • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravitelja (npr. klicni center,);
  • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;
  • če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oz. pooblastilom registriranega uporabnika;
  • plačilne podatke kupca ponudniku plačilnih storitev za izvedbo plačila; ter
  • naslov za dostavo bo posredovan našim pogodbenim izvajalcem za izvedbo dostave.

Pravice uporabnikov

Uporabnik ima pravico, da po e-pošti na naslov: lokanadom@krismit.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov ter ugovora in popravka. Če podatke uporabnika obdelujemo na podlagi njegovega soglasja, lahko uporabnik soglasje kadarkoli prekliče z učinkom za naprej.

PIŠKOTKI

Spletna trgovina lahko v brskalnik obiskovalčevega računalnika odloži tako imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki dajejo upravljavcu podatke o tem, kolikokrat obiskovalec oz. registrirani uporabnik upraviteljevo spletno stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. Obiskovalec ima vedno možnost, da piškotke sprejme ali zavrne. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko uporabnik oz. kupec v nastavitvah spremeni tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo

Nujni piškotki

Nujni so tisti piškotki, ki so potrebni za delovanje spletne strani in te bomo na vašo napravo vedno nameščali, saj brez njih naša spletna stran ne deluje pravilno. Med nujno potrebne piškotke uvrščamo piškotke, ki vam omogočajo dostop do spletne strani, delovanje posameznih funkcionalnosti spletne strani in hkrati ne zbirajo analitičnih ali drugih podatkov o vašem obisku.

Gre za naslednje piškotke:

Ime piškotka

Čas poteka

Namen

Upravljavec

PrestaShop-5cf92dd9dad1f03997aebe0d36de0c62

Po zapori brskalnika oz. preteku seje oz. 1 sekundo

Tehnično nujno potrebni piškotki, katerih namen je, da lahko navigirate (potujete) po naših spletnih straneh in krmarite z osnovnimi funkcijami spletne strani Brez teh piškotkov uporaba spletne strani ni mogoča. Nujno potrebni piškotki, imenovani tudi \"strictly necessary cookies\", zagotavljajo funkcije, brez katerih vi ne bi mogli uporabljati te spletne strani, kot ste nameravali. Te piškotke uporabljamo izključno samo mi in se zato imenujejo lastni piškotki (first party cookies) Na vašem računalniku se shranijo samo med potekom trenutne seje brskanja. Absolutno potrebni piškotki: Za funkcijo prijave imamo tako imenovani \'\'sejni piškotek session cookie(PHPSESSID). Brez tega piškotka ni možna prijava in tako tudi nobena funkcija po prijavi.

Krismit d.o.o.

PrestaShop-3c4507f089dd99c9917bcd68472b2182

Po zapori brskalnika oz. preteku seje oz. 1 sekundo

Tehnično nujno potrebni piškotki, katerih namen je, da lahko navigirate (potujete) po naših spletnih straneh in krmarite z osnovnimi funkcijami spletne strani Brez teh piškotkov uporaba spletne strani ni mogoča. Nujno potrebni piškotki, imenovani tudi \"strictly necessary cookies\", zagotavljajo funkcije, brez katerih vi ne bi mogli uporabljati te spletne strani, kot ste nameravali. Te piškotke uporabljamo izključno samo mi in se zato imenujejo lastni piškotki (first party cookies) Na vašem računalniku se shranijo samo med potekom trenutne seje brskanja. Absolutno potrebni piškotki: Za funkcijo prijave imamo tako imenovani \'\'sejni piškotek session cookie(PHPSESSID). Brez tega piškotka ni možna prijava in tako tudi nobena funkcija po prijavi.

Krismit d.o.o.

PHPSESSID

Po zapori brskalnika oz. preteku seje oz. 1 sekundo

Tehnično nujno potrebni piškotki, katerih namen je, da lahko navigirate (potujete) po naših spletnih straneh in krmarite z osnovnimi funkcijami spletne strani Brez teh piškotkov uporaba spletne strani ni mogoča. Nujno potrebni piškotki, imenovani tudi \"strictly necessary cookies\", zagotavljajo funkcije, brez katerih vi ne bi mogli uporabljati te spletne strani, kot ste nameravali. Te piškotke uporabljamo izključno samo mi in se zato imenujejo lastni piškotki (first party cookies) Na vašem računalniku se shranijo samo med potekom trenutne seje brskanja. Absolutno potrebni piškotki: Za funkcijo prijave imamo tako imenovani \'\'sejni piškotek session cookie(PHPSESSID). Brez tega piškotka ni možna prijava in tako tudi nobena funkcija po prijavi.

Krismit d.o.o.

idxcookiesWarningCheck

1 leto

Poleg piškotkov, ki so nujni za delovanje te spletne strani, lahko nekatera od programske opreme tretjih, ki jo uporabljamo na tej spletni strani, shranjuje piškotke na opremi vašega terminala preko naše celotne spletne strani, Ta odstavek se nanaša na tiste druge piškotke (tretjih strank), ki omogočajo delovanje /funkcionalnost naše spletne strani. LOKANADOM ne more obvladovati uporabe, ali vplivati na uporabo teh piškotkov in/ali uporabe informacij, zbranih s temi piškotki, s strani tretjih. LOKANADOM zagotavlja samo platformo, ki omogoča hrambo teh piškotkov tretjih strank. LOKANADOM poudarja, da za uporabo podatkov, ki se zberejo s temi piškotki, morda veljajo nadaljnji pogoji tretjih. Različne vrste funkcionalnih piškotkov niso obvezne in ta spletna stran lahko deluje brez njih, zato imate ob vsakem času možnost privolitve ali zavrnitve piškotkov (opt-in /opt-out)

Krismit d.o.o.

PH_HPXY_CHECK

Po zapori brskalnika oz. preteku seje

Za namen zbiranja podatkov o uporabi spletne strani in obiskov spletnih strani uporablja LOKANADOM programsko opremo tretjih strank. Ti ponudniki/izvajalci storitev hranijo trajen piškotek na opremi vašega terminala, ki se v nadaljevanju uporablja za registracijo vaše uporabe spletne strani. Tretje stranke potem analizirajo te podatke in predstavijo rezultate družbi LOKANADOM. To LOKANADOM-u omogoča vpogled v način, kako je spletna stran uporabljena, in na podlagi teh informacij pripravi prilagoditve spletne strani ali ponujenih storitev. Vi kot uporabnik lahko te piškotke izberete ali jih zavrnete (opt-in/opt-out).

Krismit d.o.o.

Drugih piškotov trenutno ne uporabljamo.

14.            Pomoč in informacije

V primeru potreb po dodatnih informacijah ali pomoči je kupcu na voljo Klicni center ali pa spodaj navedene osebe oz. kontakti:

Ga. Nina Petrič, tel. 030 661 223, e-mail: lokanadom@krismit.si

15.            Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo, zato je priporočljivo, da jih kupec prebere pred vsakim nakupom.

Za posamezno naročilo kupca veljajo splošni pogoji, ki so bili objavljeni na spletnem mestu ob oddaji naročila. V primeru spremembe ali dopolnitev splošnih pogojev bodo registrirani uporabniki o tem obveščeni ob prvi naslednji prijavi v spletno trgovino.

 

16.            Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov ponudnika [e-mail naslov] ali na naslov ponudnika [kontaktna oseba, naslov].

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v 5-ih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval ter ga ves čas obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval morebitne spore rešiti sporazumno.

V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno:

a)           če je kupec tožeča stranka, sodišče splošne krajevne pristojnosti, kot tudi sodišče na območju katerega ima kupec stalno oziroma začasno prebivališče; in

b)           če je kupec tožena stranka, sodišče na območju katerega ima kupec stalno oziroma začasno prebivališče.

Za te splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Ponudnik ni vključen v noben sistem izvensodnega reševanja sporov potrošnikov in k temu ni zavezan z zakonodajo.

17.            Omejitev odgovornosti

Ponudnik ni proizvajalec izdelkov in (razen v okviru zakonske odgovornosti za stvarne napake dobavljenih izdelkov) ne prevzema nobene odgovornosti in ni odškodninsko odgovoren za posledice uporabe izdelkov, kupljenih v spletni prodaji, zlasti ne, če takšne posledice nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili ali deklaracijami za uporabo teh izdelkov ali je v nasprotju z namenom izdelkov.

Vsa vsebina na spletni strani ponudnika je informativne narave in uporabna zgolj kot vir splošnih informacij ter ne more nadomestiti posveta s strokovnjakom, branja navodil izdelkov ter deklaracij in embalaže izdelkov.

Spletno mesto ponudnika lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih oseb in/ali vsebuje informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani ponudnik na noben način ne odgovarja.

Obiskovalec, registrirani uporabnik in kupec je sam odgovoren za varovanje svojih uporabniških podatkov in gesla. Prav tako jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ob registraciji ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

Ti splošni pogoji so bili sprejeti s strani ponudnika 1.6.2020 in veljajo od takrat dalje.